Strømduellen | Blogg - Hva er spotpris strøm og hvordan fungerer det?

Strømbloggen

Hva er Spotpris på strøm og hvordan fungerer det?

 

Hva er Spotpris?

 

En spotprisavtale er en strømavtale der strømprisen skal følge prisene som er satt av kraftbørsen NordPool. Det er altså denne som er utgangspunktet for strømprisen du betaler til din strømleverandør. Spotprisen vil variere hele tiden, time for time, og derfor varierer også hvilken pris du som kunde må betale strømleverandøren din.   

 

Er Spotpris er god strømavtale?

 

Spotprisavtaler har vært den billigste strømavtalen de siste 15 årene. Men i tillegg til spotprisen, eller innkjøpsprisen, betaler du vanligvis et påslag per kWh brukt til din strømleverandør. Hvorvidt din avtale er en god “spotprisavtale” avhenger altså av hvilken kWh påslag du har hos din strømleverandør, her kan det være mye å spare på å velge riktig strømavtale og strømleverandør. 

 

Hvorfor varierer spotprisen seg?

 

  • Antall kraftprodusenter: Jo flere kraftprodusenter det er på markedet, jo høyere konkurranse blir det blant disse, og følgelig lavere strømpriser. Vi har de siste årene fått flere kraftprodusenter i Norge, noe som også har medført en nedgang i strømprisene. 
  • Hvor i landet du bor: Prisene vil bl.a variere ut ifra hvor i landet du bor. Norge er delt opp i 5 ulike prisområder: Øst, Vest, Sør, Midt og Nord. Grunnen for dette er at det er ulik produksjon og tilgang på strøm i de ulike delene av landet. 
  • Det totale strømforbruket: Jo mer strøm vi bruker, jo høyere blir etterspørselen og prisene for strømmen. Dette har gjerne en god sammenheng med at det er dyrere med strøm om vinteren enn det er om sommeren. 
  • Hvor mye vann det er i vannmagasinene: I perioder med mye nedbør der vannmagasinene fylles opp, vil tilbudet for strøm være høyt og videre prisene lavere. Har det vært perioder med tørke og lite nedbør, vil igjen prisen på strøm bli høyere. 
  • Markedspris på råvarer til kraftproduksjon: I Norge leveres nesten all strøm fra vannkraft, men samtidig er vi også tilknyttet kraftnettene i nabolandene våre. Dette betyr at vår strømpris også til en viss grad påvirkes av slike ting som prisen på kull, olje og gass som vanligvis brukes til produksjon av kraft i andre land. 

Det er viktig å påpeke at det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mye spotprisen vil variere, men regelen vil alltid være at det høyere strømpriser på vinterhalvåret enn det er på sommerhalvåret grunnet høyere temperatur og lavere forbruk i markedet. 

 

Er alle spotprisavtaler like gode?

 

Spotprisen på kraftbørsen NordPool endres fra time til time, men du som kunde betaler da en gjennomsnittlig månedspris pluss avgifter til strømleverandøren din. I tillegg kommer et påslag fra strømleverandøren din, denne kan noen ganger være dobbelt så høy hos noen strømleverandører enn hos andre.  

Ikke alle spotprisavtaler er like gode, og ikke alle er det vi kan kalle for “ekte spotprisavtaler”. En versjon av spotpris som ikke egentlig er en spotprisavtale vil f.eks være en avtale der du betaler den høyeste timesprisen for hele døgnet. Ettersom det kan være stor forskjell på strømprisen gjennom et helt døgn er dette en avtale som vil gi den en høyere strømregning enn en spotprisavtale der du betaler for den faktiske strømprisen time for time. 

Finn en bedre og

billigere strømavtale

i ditt område

Fyll inn dine opplysninger og klikk på knappen.
Vi ringer deg så fort som mulig for å sjekke om du kan få billigere strøm! Tjenesten er gratis og 100% uforpliktende

    Vi går i tøff duell med din nåværende strømleverandør!