Strømmarkedet - Strømduellen

Strømmarkedet

I en jungel av ulike strømleverandør og strømavtaler, opplever mange at det er det vanskelig å velge riktig.

Det finnes over 100 ulike strømleverandører i Norge. Derfor er det forståelig at mange opplever at det er vanskelig å ta gode valg for å unngå lokketilbud eller gamle, dyre avtaler hos den lokale leverandøren. De er usikre på om de får et lokketilbud hos en ny leverandør eller om de har en dyr, gammel avtale hos sin lokale leverandør.

Det norske strømmarkedet er en del av et felles nordisk kraftmarked. Kraftmarkedet består av aktørene kraftprodusenter, nettselskaper, store industrikunder, kraftmeglere og strømleverandører.

Nord Pool er kraftbørsen for fysisk krafthandel for de nordiske og baltiske landene. Dette ble verdens første internasjonale børs for kjøp og salg av strøm.

Norge er altså en del av et felles europeisk kraftmarked. 

Aktører i de ulike landene legger inn sine salgs- og kjøpsbud time for time før neste dag på Nord Pool.

Produsenter får betalt for den mengde kraft de leverer og sluttbrukere (kunder) betaler for sitt strømforbruk.

Det er lett å forstå at strømmarkedet kan oppleves uoversiktlig. Mange synes det kan være vanskelig å velge riktig avtale og leverandør.

I et uoversiktlig strømmarked vil Strømduellen hjelpe deg med å ta gode valg for å redusere strømutgiftene. Vi garanterer deg en god og trygg avtale!

Finn en bedre og

billigere strømavtale

i ditt område

Fyll inn dine opplysninger og klikk på knappen.
Vi ringer deg så fort som mulig for å sjekke om du kan få billigere strøm! Tjenesten er gratis og 100% uforpliktende

    Vi går i tøff duell med din nåværende strømleverandør!