Eksperter forventer høy strømpris i vinter - Strømduellen

Eksperter forventer høy strømpris i vinter

Flere eksperter melder at vinterens strømpris kan bli høye. Så langt i år har prisen holdt seg på et stabilt, høyt nivå.

Det samlede prisnivået på strøm i 2019 har vært det høyeste siden 2013. Prisforventninger på strømbørsen NordPool indikerer vi får høye priser også til vinteren.

Årsaken til de høye prisene finner vi både nasjonalt og internasjonalt. Lite nedbør og lav fyllingsgrad i vannmagasinene tidligere i år, la grunnlaget for det høye prisnivået. Sommerens hetebølger ga også Norge et realt prishopp.

Norge er forbundet i et felles nordisk kraftmarked. Prisøkninger skyldes derfor også at Sverige og Danmark periodevis har hatt lavere strømproduksjon. I uke 31 hadde Norge den uken med høyest strømeksport hittil i år.

Får vi perioder med tørke og vindstille fremover, kan det være potensiale for enda høyere strømpris i høst og vinter.

Det viktigste du kan gjøre for å minimere dine strømutgifter, er derfor sørge for en billig strømavtale.

Strømduellen hjelper deg med å kartlegge dine eksisterende betingelser og gir deg et tilbud som er bedre enn det du har i dag.

Finn en bedre og

billigere strømavtale

i ditt område

Fyll inn dine opplysninger og klikk på knappen.
Vi ringer deg så fort som mulig for å sjekke om du kan få billigere strøm! Tjenesten er gratis og 100% uforpliktende

    Vi går i tøff duell med din nåværende strømleverandør!